Historik för Linde, Nils (m)
Refgr. Lommabanans utbyggnad led 1995-08-30 - 1998-12-31
Kommunala valberedningen led 1994-11-01 - 1998-10-31
AB Lomma Industricentrum ers 1995-05-01 - 1997-12-31
Förbundsfullmäktige i SSK led 1995-01-01 - 1997-12-31
Kommunfullmäktige led 1994-11-01 - 1997-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening omb 1995-01-01 - 1997-12-31
Kommunstyrelsen ordf 1995-01-01 - 1997-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 1995-01-01 - 1997-12-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning led 1995-01-01 - 1997-12-31
Lomma Fastighets AB ers 1995-05-01 - 1997-12-31
Lomma Servicebostäder AB suppl 1995-09-21 - 1997-12-31
Losa-gruppen led 1995-01-01 - 1997-12-31
Malmöhustrafik trafikberedning led 1995-01-01 - 1997-12-31
Planledningsgruppen ordf 1995-01-01 - 1997-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte(kommunförb.verksamhet) led 1995-01-01 - 1997-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte,val av kongressombud led 1995-01-01 - 1997-12-31
Sydvatten AB valberedning repr 1995-01-01 - 1997-12-31
Ungdomsgruppen repr 1995-01-01 - 1997-12-31
Förbundsfullmäktige i SSK led 1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsen ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Fastighets AB ers 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Industricentrum ers 1992-01-01 - 1994-12-31
Losa-gruppen led 1992-01-01 - 1994-12-31
Malmöhustrafik trafikberedning led 1992-01-01 - 1994-12-31
Planledningsgruppen ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Säkerhetsnämnden vid Barsebäck led 1992-01-01 - 1994-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte(kommunförb.verksamhet) led 1992-01-01 - 1994-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte,val av kongressombud led 1992-01-01 - 1994-12-31
Sydvatten AB repr 1992-01-01 - 1994-12-31
Sydvatten AB valberedning repr 1992-01-01 - 1994-12-31
Trafikgruppen led 1992-09-16 - 1994-12-31
Kommunala valberedningen led 1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunfullmäktige led 1991-11-01 - 1994-10-31
Länstrafiken Malmöhus bolagsstämma ombröst 1992-01-01 - 1992-12-31
Länstrafiken Maqlmöhus trafikutskott led 1992-01-01 - 1992-12-31
SYSAVs Bolagsstämma led 1992-01-01 - 1992-04-29
Byggarbetsnämnd led 1989-01-01 - 1992-04-07
AB Lomma Industricentrum led 1989-01-01 - 1991-12-31
AB Malmöregionens avlopp omb röst 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsen ordf 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning ordf 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens informationskommitte led 1989-01-01 - 1991-12-31
Ledningsgruppen för Lomma centrum ordf 1989-01-01 - 1991-12-31
Lomma Fastighets AB ers 1989-01-01 - 1991-12-31
Losa-gruppen led 1989-01-01 - 1991-12-31
Planledningsgruppen led 1989-01-01 - 1991-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte(kommunförb.verksamhet) led 1989-01-01 - 1991-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte,val av kongressombud led 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunala valberedningen led 1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunfullmäktige led 1988-11-01 - 1991-10-31
Förbundsfullmäktige i SSK led 1989-01-01 - 1991-09-15
AB Malmöregionens avlopp led 1986-01-01 - 1988-12-31
Alnarpsströmmen reprers 1986-01-01 - 1988-12-31
Huvudmän i Sparbanken Finn huvudman 1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen led 1987-09-11 - 1988-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ers 1986-01-01 - 1988-12-31
Planledningsgruppen led 1986-11-16 - 1988-12-31
Sydvatten AB omb 1986-01-01 - 1988-12-31
Tekniska nämnden ordf 1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunala valberedningen ers 02 1987-09-10 - 1988-10-31
Kommunfullmäktige led 1985-11-01 - 1988-10-31
Kommunstyrelsen ers 1986-01-01 - 1987-09-10
Fastighetsnämnd 1:e v ordf 1983-01-01 - 1985-12-31
Fastighetsnämndens beredningutskott led 1983-01-01 - 1985-12-31
Lomma Fastighets AB omb 1985-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige ers 1982-11-01 - 1985-10-31
Fastighetsnämnd led 1980-01-01 - 1982-12-31

     Aktuella politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)