Historik för Bergman, Olof (m)
Lomma Fastighets AB ordf 1974-01-01 - 1994-12-31
Revision 1:e v ordf 1989-01-01 - 1992-06-18
AB Lomma Industricentrum led 1974-01-01 - 1988-12-31
AB Malmöregionens avlopp led 1983-01-01 - 1988-12-31
Byggarbetsnämnd led 1980-01-01 - 1988-12-31
Ekonomisk för. Företagshäsovård omb 1982-01-01 - 1988-12-31
Förbundsfullmäktige i SSK led 1983-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen ordf 1974-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 1974-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning ordf 1978-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsens informationskommitte ordf 1980-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsens näringslivskommitte ordf 1977-01-01 - 1988-12-31
Losa-gruppen led 1986-01-01 - 1988-12-31
Malmöhusläns länstrafik bolagsstämma omb 1983-01-01 - 1988-12-31
Malmöhusläns trafikutskott AB trafikutskott repr 1980-01-01 - 1988-12-31
Planledningsgruppen led 1986-11-12 - 1988-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte(kommunförb.verksamhet) led 1977-01-01 - 1988-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte,val av kongressombud led 1977-01-01 - 1988-12-31
Sydavfall led 1988-01-01 - 1988-12-31
Kommunala valberedningen led 1973-11-01 - 1988-10-31
Kommunfullmäktige led 1973-11-01 - 1988-10-31
Sydvatten AB valberedning repr 1986-01-01 - 1986-12-31
SYSAVs Bolagsstämma repr 1983-01-01 - 1986-12-31
Arbetsgruppen för Lomma Centrum ordf 1981-01-01 - 1985-12-31
Bostadslånen led 1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunala Pensionärsrådet led 1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen elverkskommitte ordf 1983-01-01 - 1985-12-31
Ledningsgruppen för Lomma centrum ordf 1983-11-30 - 1985-12-31
Lomma kommuns 900-årsjubileumskommitte led 1985-01-01 - 1985-12-31
Sydvatten AB repr 1983-01-01 - 1985-12-31
Distriktsarbetsnämnden ers 1982-11-17 - 1984-04-13
Bostadsrättsföreningen Ljungen led 1976-01-01 - 1982-12-31
Fastighetsnämnd ordf 1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunstyrelsens bidragskommitte led 1977-01-01 - 1982-12-31
Plankommitten 1:e v ordf 1974-01-01 - 1982-12-31
Särskild taxeringsnämnd led 1980-01-01 - 1982-12-31
Bostadsrättsföreningen Trollsjön led 1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunstyrelsens inköpskommitté led 1977-01-01 - 1979-12-31
Bostadsrättsföreningen RHODESIA ers 1974-01-01 - 1976-12-31
Kulturnämnden ers 1974-01-01 - 1976-12-31
Malmöhusläns företagsnämnd led 1974-01-01 - 1976-12-31

     Aktuella politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)