Historik för Berngarn, Anders (M)
Styrgrupp för genomförandet av fördjupad översiktsplan Bjärred och Borgeby ordf 2015-01-01 - 2017-06-14
Förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne omb 2007-01-01 - 2014-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd repr 2009-09-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen ordf 2009-09-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 2009-09-01 - 2014-12-31
Kraftringen ägarforum repr 2009-09-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämndens arbetsutskott ordf 2011-09-14 - 2014-12-31
Nya Kommunstyrelsen ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Planledningsgruppen ordf 2009-09-01 - 2014-12-31
Reko-gruppen led 2009-09-01 - 2014-12-31
Sydvatten AB ägarsamråd repr 2009-09-01 - 2014-12-31
Sydvatten AB valberedning repr 2009-09-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige led 2002-11-01 - 2014-10-14
Projektstyrgrupp för Borgeby slott ordf 2010-04-07 - 2013-12-31
KommunUpphandling Syd AB ägarsamråd repr 2009-03-11 - 2012-12-31
Sysav:s ägarforum repr 2007-01-01 - 2011-08-24
Lomma Uthyrningsfastigheter AB led 2010-02-04 - 2011-04-04
Projektstyrgruppen för nätverk för jämförelser av kostnader och kvalitet led 2007-06-01 - 2010-12-31
Styrgruppen för samarbetsprojektet "Kunskapsregion Skåne" repr 2009-09-01 - 2010-12-31
Projektstyrgrupp för Borgeby slott led 2009-09-01 - 2010-04-06
Projektstyrgruppen för Lomma Hamn projektet och Lommacentrum projektet led 2007-01-01 - 2009-12-31
AB Malmöregionens avlopp led 2007-05-23 - 2009-08-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarforum ers 2007-01-01 - 2009-08-31
Kommunstyrelsen 1:e v. ordf 2007-01-01 - 2009-08-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott v.ordf 2007-01-01 - 2009-08-31
Lomma Uthyrningsfastigheter AB ordf 2009-04-02 - 2009-08-31
Planledningsgruppen ers 2003-03-01 - 2009-08-31
Politisk styrgrupp för strandstråk Bjärred-Lomma led 2001-06-01 - 2009-08-31
Styrelsen för Höje å vattendragsförbund repr 2008-08-27 - 2009-08-31
Styrgruppen för samarbetsprojektet "Kunskapsregion Skåne" ers 2008-10-01 - 2009-08-31
Sydvatten AB valberedning ers 2007-06-01 - 2009-08-31
Tekniska Nämndens Arbetsutskott ordf 2007-01-01 - 2009-06-15
Tekniska nämnden ordf 2007-01-01 - 2009-06-11
Arbetsmarknadsnämnd för Lomma kommun led 2007-01-01 - 2008-01-01
Kommunala Pensionärsrådet ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsen ers 03 2003-01-01 - 2006-12-31
Kultur- och fritidsnämnden ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Spillepeng led 2003-01-01 - 2006-12-31
Politisk styrgrupp för uppförande av bibliotek led 2004-12-01 - 2006-09-27
Politisk styrgrupp för välfärdsredovisning led 2003-01-01 - 2003-09-30
Arbetsgruppen för Kvalitativa årsredovisningar led 2002-01-01 - 2002-12-31
Fritidsnämnden ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
Fritidsnämndens arbetsutskott ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen ers 05 2000-03-17 - 2002-12-31
Planledningsgruppen ers 01 2000-03-01 - 2002-12-31
Politisk styrgrupp för välfärdsredovisning led 2002-02-27 - 2002-12-31
Stiftelsen Spillepeng led 2000-03-01 - 2002-12-31

     Aktuella politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)