Historik för Hedlund, Claes (M)
Styrgrupp för genomförandet av fördjupad översiktsplan Bjärred och Borgeby ers 2015-01-01 - 2017-06-14
Kraftringen AB led 2011-04-27 - 2015-04-27
Lomma Servicebostäder AB ordf 1999-07-01 - 2015-04-21
Kommunstyrelsen led 1999-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämndens arbetsutskott ers 2011-09-14 - 2014-12-31
Nya Kommunstyrelsen led 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala valberedningen ordf 1998-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige ordf 1998-11-01 - 2014-10-14
Lunds Energikoncern AB led 2004-06-01 - 2011-04-27
Lunds Energi AB led 1999-04-07 - 2008-06-30
Lomma Fastighets AB ordf 1999-07-01 - 2008-05-01
AB Lomma Industricentrum ordf 1999-07-01 - 2006-06-30
Distriktsarbetsnämnden led 1999-01-01 - 2002-12-31
Planledningsgruppen ers 04 2001-12-05 - 2002-12-31
Lomma Fastighets AB ordf 1995-05-01 - 1999-06-30
Lomma Servicebostäder AB ordf 1995-09-21 - 1999-06-30
Lunds Energi AB led 1998-07-01 - 1999-04-06
Kommunstyrelsen led 1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunala valberedningen ordf 1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunfullmäktige led 1994-11-01 - 1998-10-31
Lomma Energi AB ordf 1995-05-01 - 1998-06-30
Lomma Energi Förvaltning AB ordf 1995-09-21 - 1998-06-30
Byggnadsnämndens arbetsutskott ers 1995-01-01 - 1997-08-26
Byggnadsnämnden led 1995-01-01 - 1997-06-12
Bostadsrättsföreningen ANKARET led 1995-01-01 - 1996-05-30
Bostadsrättsföreningen ANKARET led 1992-01-01 - 1994-12-31
Byggnadsnämnden led 1992-01-01 - 1994-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott ers 1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsen led 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Energi AB led 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Fastighets AB led 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Industricentrum ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunala valberedningen ordf 1993-09-23 - 1994-10-31
Kommunfullmäktige led 1991-11-01 - 1994-10-31
Bostadsrättsföreningen ORMVRÅKEN led 1992-01-01 - 1994-04-14
Kommunala valberedningen led 1991-11-01 - 1993-09-22
AB Lomma Industricentrum ers 1989-01-01 - 1991-12-31
Bostadsrättsföreningen ANKARET led 1989-01-01 - 1991-12-31
Bostadsrättsföreningen Kaprifolen led 1989-01-01 - 1991-12-31
Bostadsrättsföreningen MAGNOLIAN rev.ers 1989-01-01 - 1991-12-31
Bostadsrättsföreningen ORMVRÅKEN led 1989-01-01 - 1991-12-31
Bostadsrättsföreningen RESEDAN rev.ers 1989-01-01 - 1991-12-31
Bostadsrättsföreningen RHODESIA rev.ers 1989-01-01 - 1991-12-31
Byggnadsnämnden 1:e v ordf 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsen led 1989-01-01 - 1991-12-31
Ledningsgruppen för Lomma centrum led 1989-01-01 - 1991-12-31
Lomma Fastighets AB led 1989-01-01 - 1991-12-31
Planledningsgruppen led 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunala valberedningen led 1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunfullmäktige led 1988-11-01 - 1991-10-31
AB Lomma Industricentrum ers 1986-01-01 - 1988-12-31
Bostadsrättsföreningen Kaprifolen led 1986-01-01 - 1988-12-31
Bostadsrättsföreningen MAGNOLIAN rev.ers 1986-01-01 - 1988-12-31
Bostadsrättsföreningen RESEDAN rev.ers 1986-01-01 - 1988-12-31
Bostadsrättsföreningen RHODESIA rev.ers 1986-01-01 - 1988-12-31
Byggnadsnämnden 1:e v ordf 1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen led 1986-01-01 - 1988-12-31
Lomma Fastighets AB ers 1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunala valberedningen led 1985-11-01 - 1988-10-31
Kommunfullmäktige led 1985-11-01 - 1988-10-31
AB Lomma Industricentrum ers 1983-01-01 - 1985-12-31
Bostadsrättsföreningen KAPRIFOLEN led 1983-01-01 - 1985-12-31
Bostadsrättsföreningen MAGNOLIAN rev.ers 1983-01-01 - 1985-12-31
Bostadsrättsföreningen RESEDAN rev.ers 1983-01-01 - 1985-12-31
Bostadsrättsföreningen RHODESIA rev.ers 1983-01-01 - 1985-12-31
Byggnadsnämnden 1:e v ordf 1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen led 1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ers 1983-01-01 - 1985-12-31
Ledningsgruppen för Lomma centrum led 1983-11-30 - 1985-12-31
Kommunala valberedningen led 1982-11-01 - 1985-10-31
Kommunfullmäktige led 1982-11-01 - 1985-10-31
Lomma Fastighets AB ers 1984-01-01 - 1984-12-31
Bostadsrättsföreningen KAPRIFOLEN led 1980-01-01 - 1982-12-31
Bostadsrättsföreningen MAGNOLIAN rev.ers 1980-01-01 - 1982-12-31
Bostadsrättsföreningen RESEDAN rev.ers 1980-01-01 - 1982-12-31
Bostadsrättsföreningen RHODESIA rev.ers 1980-01-01 - 1982-12-31
Byggnadsnämnden led 1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunstyrelsen ers 01 1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunala valberedningen ers 03 1979-11-01 - 1982-10-31
Kommunfullmäktige led 1979-11-01 - 1982-10-31
Bostadsrättsföreningen MAGNOLIAN rev.ers 1977-01-01 - 1979-12-31
Bostadsrättsföreningen RESEDAN rev.ers 1977-01-01 - 1979-12-31
Bostadsrättsföreningen RHODESIA rev.ers 1977-01-01 - 1979-12-31
Fritidsnämnden led 1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunstyrelsen ers 1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning ers 1978-01-01 - 1979-12-31
SSA-Rådet ers 1978-03-01 - 1979-12-31
Kommunfullmäktige led 1976-11-01 - 1979-10-31

     Aktuella politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)