Historik för Håkansson, Thomas (M)
Nämdemän nämndeman 2011-01-01 - 2015-12-31
Projektstyrgrupp för Borgeby slott led 2010-04-07 - 2013-12-31
Kommunfullmäktige led 1998-11-01 - 2012-02-16
Projektstyrgrupp för Borgeby slott ordf 2007-08-29 - 2010-04-06
Projektstyrgruppen för Lomma Hamn projektet och Lommacentrum projektet ordf 2007-01-01 - 2009-12-31
Förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne omb 1999-01-01 - 2009-08-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarforum repr 2007-01-01 - 2009-08-31
Kommunstyrelsen ordf 1999-01-01 - 2009-08-31
Lunds Energikoncernen AB ägarforum repr 2007-01-01 - 2009-08-31
Planledningsgruppen ordf 1999-01-01 - 2009-08-31
Politisk styrgrupp avseende nätverk för jämförelser av kostnader och kvalitet led 2007-06-01 - 2009-08-31
Reko-gruppen led 1999-01-01 - 2009-08-31
Styrgruppen för samarbetsprojektet "Kunskapsregion Skåne" repr 2008-10-01 - 2009-08-31
Sydvatten AB ägarforum repr 2007-01-01 - 2009-08-31
Sydvatten AB valberedning repr 2003-01-01 - 2009-08-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 1999-01-01 - 2009-06-15
Arbetsmarknadsnämnd för Lomma kommun ordf 2007-01-01 - 2008-01-01
Ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan omb 2000-01-01 - 2007-11-28
Styrelsen för Höje å vattendragsförbund ers 2003-01-01 - 2007-11-28
Arbetsmarknadsnämnd för Kävlinge, Lomma, Staffanstorps kommuner ordf 2005-09-15 - 2006-12-31
Global Environmental and Ethical Partnership repr 2003-04-01 - 2006-12-31
Kävlingeåns vattenvårdsförbund repr 2003-01-01 - 2006-12-31
Politisk styrgrupp för Lomma Hamn led 2003-01-01 - 2006-12-31
AB Lomma Industricentrum suppl 1999-07-01 - 2006-06-30
Arbetsmarknadsnämnd för Kävlinge, Lomma, Staffanstorps kommuner led 2001-11-01 - 2005-08-31
Lomma Servicebostäder AB led 1999-07-01 - 2003-06-30
Lomma Fastighets AB led 1999-07-01 - 2003-06-12
Arbetsgruppen för Kvalitativa årsredovisningar led 2003-01-01 - 2003-02-26
Arbetsgruppen för Kvalitativa årsredovisningar led 2002-01-01 - 2002-12-31
Förbundsfullmäktige i SSK led 1999-01-01 - 2002-12-31
Politisk styrgrupp för Lomma Hamn led 2000-05-17 - 2002-12-31
Ungdomsgruppen repr 1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunala valberedningen ers 02 1998-11-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning ordf 1999-01-01 - 1999-12-31
Lomma Fastighets AB led 1995-05-01 - 1999-06-30
Lomma Servicebostäder AB led 1995-09-21 - 1999-06-30
Styrgruppen Industrihamnen, Lomma led 1999-01-01 - 1999-06-02
Sydvatten AB valberedning repr 1998-01-01 - 1999-05-31
Arbetsgruppen för Översiktsplan 1998 led 1997-10-28 - 1998-12-31
Förbundsfullmäktige i SSK led 1998-01-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelsen ordf 1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott ordf 1997-03-20 - 1998-12-31
Kommunstyrelsens Budgetberedning ordf 1997-03-20 - 1998-12-31
Losa-gruppen led 1998-01-01 - 1998-12-31
Malmöhustrafik trafikberedning led 1998-01-01 - 1998-12-31
Planledningsgruppen ordf 1995-01-01 - 1998-12-31
Refgr. Lommabanans utbyggnad led 1995-08-31 - 1998-12-31
Regionförbundet Skånes fullmäktige led 1997-06-01 - 1998-12-31
Styrgr. för utbyggn. av Spillepengs avfallsuppdrag led 1998-05-26 - 1998-12-31
Styrgruppen Industrihamnen, Lomma led 1998-02-25 - 1998-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte(kommunförb.verksamhet) led 1998-01-01 - 1998-12-31
Sv.Kommunförb.Förbundsmöte,val av kongressombud led 1998-01-01 - 1998-12-31
Ungdomsgruppen repr 1998-01-01 - 1998-12-31
Kommunala valberedningen led 1998-01-01 - 1998-10-31
Kommunfullmäktige led 1994-11-01 - 1998-10-31
Byggnadsnämnden ordf 1995-01-01 - 1997-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott ordf 1995-01-01 - 1997-12-31
Stiftelsen Alnarps Studentbostäder led 1995-01-01 - 1997-12-31
Byggnadsnämnden ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunstyrelsen ers 03 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Energi AB led 1992-01-01 - 1994-12-31
Lomma Fastighets AB ers 1992-01-01 - 1994-12-31
Planledningsgruppen v.ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Byggnadsnämnden ers 1981-01-29 - 1991-12-31
Lomma Fastighets AB ers 1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige led 1988-11-01 - 1991-10-31
Fastighetsnämnd led 1984-06-14 - 1985-12-31
Fastighetsnämnd ers 1983-01-01 - 1984-06-13

     Aktuella politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)